Kategorije: -Politika

Samir Aličić kandidat SDP-a za Gradsko vijeće Bihać

Mjesna zajednica Izačić dobila je svog prvog kanidata za Gradsko vijeće Bihać na predstojećim lokalnim izborima za gradska i općinska vijeća, gradonačelnike i...

Ahmed Fatkić novi vijećnik u Gradskom vijeću Bihać

Na današnjoj 16. sjednici Gradskog vijeća Bihać vijećnici su prihvatili zaključak o prihvatanju Izvještaja o prestanku mandata vijećniku Mustafi Hammamiju u GV...