BIHAĆVIJESTI

Rasim Islamović, Osman Sulić, Zuhdija Lalić i Armin Balić dobili priznanja povodom 756. rođendana grada Bihaća

Naši mještani, građani MZ Izačić: Rasim Islamović (predsjednik Savjeta MZ Izačić), Osman Sulić (demobilisani borac i penzionisani starješina OS BiH), Zuhdija Lalić (demobilisani borac) i Armin Balić (igrač NK “Borac” Izačić) danas dobili priznanja povodom 756. rođendana grada Bihaća

Bakir Izetbegović, ponio titulu počasnog građanina Bihaća

Povodom 756.rođendana grada Bihaća u sali Kulturog centra u Bihaću održana je svečana sjednica Gradskog vijeća Bihać na kojoj su zaslužnim pojedincima i kolektivima povodom Dana grada uručena priznanja i nagrade. Ovogodišnja svečana sjednica GV Bihać bila je prilika da se čelni ljudi grada Bihaća sumiraju ostvarene rezultate u protekle tri godine, te se osvrnu na projekte i planove u 2016.godini.

„Grad Bihać u 756. Godina bogatoj istoriji imao je uspone i padove, ali uvijek je bio mjesto dobrog življenja i dobrih domaćina i protekle tri godine aktuelnog saziva GV Bihać i gradonačelnika potvrda su toga da se Bihać otvara i biva mjesto doborog življenja“ – kazao je Enver Mustafić,dopredsjedavajući GV Bihać.
Čestitajući svim dobitnicima nagrada i priznanja grada Bihaća, gradonačelnik Galijašević istakao je da danas svi zajedno obilježavamo dan grada ponosni na urađeno u protekle tri godine.
„Bihać je danas grad u kojem se realizira 181 milion KM privatnih investicija, a vlastitih 44 miliona KM koje smo uložili u protekle tri godine učinile su ovaj grad ljepšim, naše obrazovne ustanove boljim, a naše sugrađane ponosne što žive u najljepšem gradu našeg kantona, pa i države BiH „- kazao je gradonačelnik Galijašević.

Ovogodišnju titulu počasnog građanina grada Bihaća ponio je Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH i predsjednik SDA . Titula mu je dodijeljena za unapređenje vrijednosti demokratskog društva kroz čuvanje i jačanje evropske perspektive Bosne i Hercegovine, za promociju cjelovitosti, nezavisnosti i samostalnosti države Bosne i Hercegovine na općeprihvaćenim demokratskim načelima savremenog svijeta kroz međunarodnu saradnju, jačanje međunacionalnih odnosa, te podsticanje tolerancije među ljudima.

“ Danas sam sretan što su sada već moji dragi sugrađani Bišćani, prepoznali moj rad i sve ono što činim i što je moja i obaveza prema narodu i državi BiH i zaista sam ponosan na ovo veliko priznanje koje će mi biti podstrek da i dalje nastavim raditi u interesu svih naroda, svih građana i države BiH . Hvala gradonačelniku i gradskom vijeću na ukazanom priznanju “-kazao je Bakir Izetbegović,clan Predsjedništva BiH.

Povodom obilježavanja Dana grada Bihaća gradonačelnik Emdžad Galijašević dodijelio je posebna priznanja Grada Bihaća i to :

prof. dr. Halilu Omanoviću, direktoru Ureda za kordinaciju projekata u poljoprivredi, za izuzetan lični doprinos i zalaganje u realizaciji projekata iz oblasti poljoprivrede u gradu Bihaću i Unsko-sanskom kantonu, izuzetne rezultate u odgojno-obrazovnom i naučnom radu na Univerzitetu u Bihaću i unaprjeđenju obrazovanja, te životne i radne sredine građana grada Bihaća,

Safetu Harbinji, dirirektoru Fonda za zaštitu okoliša FBiH, za izuzetan lični doprinos i zalaganje u realizaciji projekata iz oblasti zaštite okoliša u gradu Bihaću i Unsko-sanskom kantonu, a naročito u realizaciji projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda –KFW projekat, te unaprjeđenju životne i radne sredine građana grada Bihaća i

Sejadu Deliću, direktoru Agencije za vodno područje sliva rijeke Save, za izuzetan lični doprinos i zalaganje u realizaciji projekata iz oblasti vodoprivrede u gradu Bihaću i Unsko-sanskom kantonu, a naročito u realizaciji projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda –KFW projekat i čišćenja korita rijeke Une, te unaprjeđenju životne i radne sredine građana grada Bihaća i

Ademu (Alije)Bajrektarević, za nesebičnu pomoć raseljenom stanovništvu, te se zalaganju za održivi povratak raseljenih lica na područje entiteta Republika Srpska.

Pored titule počasnog građanina, Gradsko vijeće Bihaća dodijelilo je nagrade “Povelja 26.februar”, “Plaketa branilaca-oslobodilaca Bihaća”, Zahvalnice , Plakete i nagradu “Japodski konjanik”.

Povelju „26 februar“ dobili su:

-JU „Veterinarski zavod“ Bihać, za istaknuti doprinos u oblasti zdravstva, u pogledu dijagnosticiranja, pretraga i analiziranja bolesti životinja i zoonoza, zaštiti i unaprjeđenju zdravlja životinja i stanovništva grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona, te izuzetan doprinos ukupnom razvoju i unaprjeđenju kvalitete življenja u gradu Bihaću.

-JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać , za izuzetna ostvarenja i postignute rezultate u radu u oblasti društvenog života, blagovremeno i objektivno informisanje građana grada Bihaća, Unsko-sanskog kantona i šire kroz programske sadržaje, te promovisanje pozitivnih vrijednosti našeg društva, kako u ratnom tako i u poslijeratnom periodu.

Plaketu branilaca-oslobodilaca Bihaća dobili su:

Adnan (Kemal) Šečić, za istaknuti lični doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, te očuvanja općih i civilizacijskih vrijednosti.

Šemsudin (Ibrahim) Hukić, za istaknuti lični doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, te očuvanja općih i civilizacijskih vrijednosti.

Kasim (Ahmo) Vojić, za istaknuti lični doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, te očuvanja općih i civilizacijskih vrijednosti.

Mehmed (Muhamed) Ćehajić, za istaknuti lični doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, te očuvanja općih i civilizacijskih vrijednosti.

Zuhdija (Hamid) Lalić, za istaknuti lični doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, te očuvanja općih i civilizacijskih vrijednosti.

Midhad (Rifet) Kurtović-Gavran, za istaknuti lični doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, te očuvanja općih i civilizacijskih vrijednosti.

Osman (Hasan) Sulić, za istaknuti lični doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, te očuvanja općih i civilizacijskih vrijednosti.

Husein (Halid) Fileković-Musa, za istaknuti lični doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, te očuvanja općih i civilizacijskih vrijednosti.

Josip (Božidar) Šantić, za istaknuti lični doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, te očuvanja općih i civilizacijskih vrijednosti.

Jasmina (Lale) Altić, za istaknuti lični doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, te očuvanja općih i civilizacijskih vrijednosti.

Ivica (Stjepan) Tomić, za istaknuti lični doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, te očuvanja općih i civilizacijskih vrijednosti.

Rasim (Šaban) Dervišević, za istaknuti lični doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, te očuvanja općih i civilizacijskih vrijednosti.

Asim (Rasim) Alibabić, za istaknuti lični doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, te očuvanja općih i civilizacijskih vrijednosti.

Redžep (Hamdo) Dizdarević, za istaknuti lični doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, te očuvanja općih i civilizacijskih vrijednosti.

Safet (Redžo) Vojić, za istaknuti lični doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, te očuvanja općih i civilizacijskih vrijednosti.

Bernard Vuković, za istaknuti lični doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, te očuvanja općih i civilizacijskih vrijednosti.

Plakete Grada Bihaća dobili su :

dr. sci. Zijah Burzić, za izuzetne rezultate u odgojno-obrazovnom radu, te postignute značajne rezultate u naučno-istraživačkom radu u oblasti mašinstva i inženjerstva u zemlji i inozemstvu.

Sakib (Salko) Kurtović, prof. za izuzetna ostvarenja i postignute rezultate u radu, a naročito za istaknuti lični doprinos u oblasti sporta, uspjehe u sportskim takmičenjima u zemlji i inozemstvu, te doprinos u afirmaciji i razvoju sporta na području grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona.

Milka (Vajan) Malkić, za naročit doprinos u oblasti humanitarnog rada i jačanja međuljudske solidarnosti kako u prijeratnom, tako i ratnom i poslijeratnom periodu, te promoviranje Bosne i Hercegovine kao jednakopravne zajednice svih njenih građana.

Zijad (Smail) Halilović, za izuzetna ostvarenja i postignute rezultate u radu, a naročito za istaknuti lični doprinos u oblasti sporta, uspjehe u sportskim takmičenjima u zemlji i inozemstvu, te doprinos u afirmaciji i razvoju sporta na području grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona.

Čavkunović – BP d.o.o. Bihać, za izuzetna ostvarenja i retultate rada u oblasti privrednog života, uspjeh u poslovanju i doprinos u zapošljavanju građana grada Bihaća, te unaprjeđenje kvalitete življenja na području grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona.

Klub borilačkih sportova „Ljutoč“, za istaknuti kolektivni doprinos u oblasti borilačkih sportova i postizanja značajnih klupskih rezultata na sportskim takmičenjima u zemlji i inozemstvu, te promocije i razvoja sporta na području grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona.

Zahvalnicu Grada Bihaća dobili su:

Rasim (Mustafa) Suljić, za iskazanu izuzetnu hrabrost i odlučnost u pružanju pomoći unesrećenim licima, te iskazane ljudske vrline kao što su nesebičnost, požrtvovnost i humanost.

Esad (Emin) Budimlić, za izuzetna ostvarenja i postignute rezultate u radu u oblasti novinarstva, a naročito profesionalni angažman kao dopisnik Federalne televizije, urednik televizije Bihać i Radio Bihaća, te promocije i afirmacije grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona.

Rasim (Kasim) Islamović, za istaknuti lični doprinos u domovinskom/odbrambeno-oslobodilačkom ratu, te poseban doprinos u poslijeratnom razvoju i afirmaciji lokalne samouprave, a posebno na unaprjeđenju života i ostvarenju zajedničkih interesa i potreba građana Mjesne zajednice Izačić.

Dedo (Ibro) Sušić, za izuzetna ostvarenja i postignute rezultate u radu, te za istaknuti lični doprinos u izgradnji i razvoju grada Bihaća i društvene zajednice u cjelini.

Dževad(Mujo)Majstorović; za istaknuti lični doprinos u domovinskom/odbrambeno-oslobodilačkom ratu, te poseban doprinos u poslijeratnom razvoju i afirmaciji lokalne samouprave, a posebno na unaprjeđenju života građana mjesne zajednice Brekovica.

Šahzija (Salko) Đulkić, za istaknuti lični doprinos u oblasti tehničkog stvaralaštva, te nesebičan ljudski angažman u humanitarnom radu.

Josip (Slavko) Majstorović,za istaknuti lični doprinos u domovinskom/odbrambeno-oslobodilačkom ratu, kao i doprinos u poslijeratnom razvoju lokalne samouprave.

Hasan Vojić , za izuzetna ostvarenja i postignute rezultate u radu, te za istaknuti lični doprinos u izgradnji i razvoju grada Bihaća i društvene zajednice u cjelini.

Udruženje branilaca „Hasin Vrh“, za istaknuti doprinos u očuvanju uspomene na poginule branioce i obilježavanju značajnih datuma iz proteklog domovinskog/odbrambeno-oslobodilačkog rata, te pokretanja inicijative za izgradnju spomen obilježja na herojskom Srbljanskom platou.

Nagradu Grada Bihaća „Japodski konjanik“ dobili su:

Ervin (Nersad) Galić, za postignute izuzetne rezultate u oblasti sporta, uspjehe u sportskim takmičenjima u zemlji i inozemstvu, te promocije i razvoja sporta na području grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona.

Ajla (Ahmet) Vojić, za postignute izuzetne rezultate u oblasti sporta, uspjehe u sportskim takmičenjima u zemlji i inozemstvu, te promocije i razvoja sporta na području grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona.

Armin (Aziz) Balić, za postignute izuzetne rezultate u oblasti sporta, uspjehe u sportskim takmičenjima u zemlji i inozemstvu, te promocije i razvoja sporta na području grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona.

Elvedin (Jasmin) Šiljdedić, za postignute izuzetne rezultate u oblasti sporta, uspjehe u plesnim takmičenjima u zemlji i inozemstvu, te promocije i razvoja plesa na području grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona.

GRAD BIHAĆ

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Back to top button