BIHAĆVIJESTI

BOLJA FINANCIJSKA SLIKA GRADA BIHAĆA: 24. 12. 2018. pred GV Nacrt Budžeta za 2019. godinu

U ponedjeljak 24.12.2018. pred Gradskim vijećem Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu

Nacrt Budžeta Grada Bihaća kojeg će bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić kao predlagač uputiti na sjednicu Gradskog vijeća koja je zakazana za 24.12.2018. godine iznosi ukupno 41.733.393,00 KM.

Očekivani porezni prihodi za 2019. godinu iznose 11.701.069,00 KM, očekivani nivo neporeznih prihoda u 2019. godini iznosi 12.456.302,00 KM, tekuće potpore od ostalih nivoa vlasti su planirane u iznosu od 1.084.100,00 KM – financiranje programa JU Centar za socijalni rad, donacije su planirane u iznosu od 195.604,00 KM, kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija planirani su u iznosu od 215.872,00 KM, kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti u iznosu od 981.592,00 KM, a odnose se na sredstva uplaćena na račun Budžeta Grada Bihaća u prethodnom periodu, čiji se utrošak očekuje u narednoj godini.

Račun financiranja sadrži glavne značajke ovog nacrta Budžeta i planiran je u iznosu od 15.000.000,00 KM, a odnosi se na: 
– Emisija obveznica Grada Bihaća u iznosu od 2.000.000,00 KM sredstava koja bi trebala biti iskorištena za potpunu rekonstrukciju sportske dvorane Luke.
– Reprogram postojećeg dugoročnog kredita koji iznosi 10.000.000,00 KM u cilju ostvarenja povoljnije kamate, sa povlačenjem dodatnih 2.000.000,00 KM, sa istim otplatnim periodom. Dodatna sredstva bi trebala biti iskorištena za infrastrukturne projekte u Gradu. 
– Kratkoročno kreditno zaduženje u 2019. godini u iznosu 1.000.000,00 KM, odnosno postojeći revolving kredit koji je potrebno produžiti.

Iako je dugoročni kredit po kojem je preostao dug 10.000.000,00 KM postojeća obaveza stvorena 2014. godine, kako bi se reprogramirao u cilju ugovaranja manje kamate čime bi se uštedjelo oko 360.000,00 KM, isti se prema važećim zakonskim propisima mora kompletan unijeti u Budžet 2019. godine.

„Ukoliko od planiranog bužeta od 41.733.393,00 oduzemo taj iznos od 10.000.000,00 KM postojećeg dugoročnog kredita, te 2.000.000,00 KM novog kreditnog zaduženja i 2.000.000,00 KM obveznica koje se planiraju emitirati, te namjenska sredstva od oko 2.500.000,00 KM,doći ćemo do iznosa od oko 25.233,393,00 KM što predstavlja realnu sliku nacrta Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu“- ističu u Gradskoj upravi Bihaća.

Tekući rashodi predstavljaju rashode putem kojih se financira rad Gradskog vijeća, Jedinstvenog gradskog organa uprave, Gradskog pravobranilaštva, JU Centra za socijalni rad, te JU Zavod za prostorno uređenje, te tekući i kapitalni grantovi JP RTV Bihać, JU Kulturni centar, JU Gradska galerija, JU za sport, odmor i rekreaciju. Sredstva za tekuće rashode za 2019. godinu su planirana u iznosu od 19.348.813,00 KM ili 46,36% ukupnog Budžeta.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu 9.534.660,00 KM, u ukupnim budžetskim izdacima učestvuju sa 22,85 %. Najveće učešće u istim ima stavka „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ u gradu sa iznosom od 8.321.829,00 KM, od čega se iznos od 4.082.681,00 KM odnosi na financiranje Programa JU Zavod za prostorno uređenje, tj. nove investicije u Gradu Bihaću.

“Iz navedeni parametara vidljivo je da je Grad Bihać u protekle dvije godine uspio da dobrim dijelom popravi financijsku sliku, stabilizira budžetske prilike, vrati dobar dio dugovanja prema dobavljačima i financijskim institucijama, skoro 10.000.000,00 KM ukupno, te povrati rejting kod financijskih institucija i međunarodnih organizacija, čime se otvorila šansa za povlačenje novih sredstava i solidan investicioni zamah u narednoj godini u Gradu Bihaću“ – ističu u Gradskoj upravi.

GRAD BIHAĆ

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Back to top button