BIHAĆVIJESTI

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za realizaciju Projekta „Pokreni svoj posao u Bihaću“

Na osnovu Programa poticaja privredi za 2015.godinu iz Budžeta Grada Bihaća za poticaj razvoja privrede, broj: GV-02-1039/15 od 12.02.2015.godine usvojenog od strane Gradskog vijeća, gradonačelnik grada Bihaća objavljuje:

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za realizaciju Projekta „Pokreni svoj posao u Bihaću“

1. Pozivaju se nezaposlene osobe sa područja Grada Bihaća koje se nalaze na evidenciji JU Službe za zapošljavanje USK-a Bihać da podnesu zahtjev za realizaciju Projekta „Pokreni svoj posao u Bihaću“.

2. Predviđena raspoloživa sredstva za realizaciju projekta “Pokreni svoj posao u Bihaću” ukupno iznose 30.000,00 KM.

3. Cilj Projekta je doprinos razvoju poduzetničke inicijative mladih i nezaposlenih osoba.

4. Projekt “Pokreni svoj posao u Bihaću“realiziraće se u dva ciklusa kroz organiziranje edukacija na temu izrade biznis/poslovnih planova, izradu biznis/poslovnih planova na osnovu konkretnih poslovnih ideja kandidata uz stručnu pomoć konsultanta, odabira pet najkvalitetnijih planova, dodjelu certifikata, finansiranje troškova registracije djelatnosti i dodjele inicijalnih sredstava za pokretanje djelatnosti za najkvalitetnije poslovne planove.

5. Pravo prijave na javni poziv za realizaciju Projekta „Pokreni svoj posao u Bihaću“ kao i učešće na edukaciji za izradu biznis/poslovnih planova imaju nezaposlene osobe sa područja Grada Bihaća koje se nalaze na evidenciji JU Službe za zapošljavanje USK-a Bihać.

6. Grad Bihać organiziraće obuku za izradu biznis/poslovnih planova za zainteresirane kanditate u cilju izrade biznis/poslovnih planova i prijave na javni poziv za realizaciju Projekta „Pokreni svoj posao u Bihaću“. Obuka će se održati u prostorijama Grada Bihaća dana 25. i 26.06.2015.godine.

7. Za ostvarivanje predmetnih poticaja potrebno je uz prijavu dostaviti i slijedeću dokumentaciju ( original ili ovjerene kopije ):
– dokaz da lice ima mjesto prebivališta na području Grada Bihaća
– uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji JU Službe za zapošljavanje USK-a Bihać
– uvjerenje da lice nema obaveza po osnovu poreza
– biznis/poslovni plan.

8. Po uredno zaprimljenim zahtjevima, ocjenu i mišljenje na osnovu uvjeta i kriterija utvrđenih posebnim Uputstvom, dati će Komisija imenovana od strane Gradonačelnika, poštujući hronologiju prijema na protokolu.

9. U slučaju da Komisija ocijeni da nisu ispunjeni svi uvjeti, Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti Grada Bihaća ( u daljem tekstu Služba), kod neispunjenja uvjeta i kriterija, donosi obavijest koju proslijeđuje podnositelju zahtjeva.

10. Na osnovu izvještaja o ocjeni i mišljenja Komisije, Služba će predložiti Gradonačelniku donošenje Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje troškova registracije djelatnosti i dodjele inicijalnih sredstava za pokretanje djelatnosti za najkvalitetnije poslovne planove, pojedinačno i to za one koji ispunjavanju navedene uvjete do iznosa ukupno predviđenih raspoloživih sredstava od 30.000,00 KM.

11. Gradonačelnik će sa korisnikom zaključiti poseban ugovor o međusobnim pravima i obavezama vezanim za dodjelu sredstava za sufinansiranje.

12. Odabrani korisnici preuzimaju obavezu registriranja djelatnosti/firme u roku od 60 dana od potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta“Pokreni svoj posao u Bihaću“.

13. Odabrani korisnici predmetnih poticajnih sredstava preuzimaju obavezu, da po isteku godine dana od registracije obrta ili preduzeća dostave Gradu Bihaću uvjerenje o uredno izmirenim javnim prihodima za proteklih 12 mjeseci, te izvještaj i dokaze o utrošenim sredstvima, što će poslužiti kao referenca za buduće programe podrške od strane Grada Bihaća.
Sredstva dodijeljena po ovom programu korisnici mogu koristiti za slijedeće aktivnosti:
-osnivanje/registracija firme
-nabavka opreme, alata i inventara
-uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice
-izrada promotivnog materijala i sl.

14. Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zapečaćenoj koverti, a predaje se putem protokola Grada Bihaća 15 dana od dana završetka obuke, odnosno najkasnije do 11.07.2015.godine, sa naznakom : NE OTVARATI, Za Službu za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti, Prijava na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za realizaciju Projekta „Pokreni svoj posao u Bihaću“.
Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti originali li ovjerene fotokopije.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti ili na broj telefona:
037/229-623, kontakt osoba:Adelhaida Zametica, dipl.pravnik.

mr.sci. Emdžad Galijašević
gradonačelnik

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Back to top button