Na današnji dan Odlukama Drugog zasjedanja ZAVNOBIH-a 1944. g. udareni su pravni temelji države Bosne i Hercegovine

Odluke Drugog zasjedanja ZAVNOBIH-a, 1944.

Odlukama Drugog zasjedanja ZAVNOBIH-a, održanog u Sanskom Mostu od 30. juna do 2 jula 1944., udareni su pravni temelji državne organizacije Bosne i Hercegovine. ZAVNOBIH je tu i formalno – pravno proglašen zakonodavnim i predstavničkim tijelom, odnosno najvišim organom narodne vlasti.

Ovi događaji predstavljaju historijsku prekretnicu koja ima svoj značaj prema prošlosti, ali i prema budućnosti ove države. Značaj konstituisanja i odluka ZAVNOBIH-a je u činjenici da su predstavnici sva tri bosanskohercegovačka naroda donijeli odluke koje će biti tako dalekosežne da su kasnije omogućile njeno međunarodno priznanje. Države Evropske zajednice 6. aprila 1992. godine kolektivno su priznale Republiku Bosnu i Hercegovinu kao suverenu, nezavisnu i samostalnu državu, ravnopravnu članicu međunarodne zajednice. Nakon toga Bosna i Hercegovina je 21.maja 1992. godine primljena u članstvo Ujedinjenih nacija.

13edd4fd0f

Vjećnici ZAVNOBIH-a u Sanskom Mostu prd zgradom Doma kulture u kojoj je održano Drugo zasjedanje ZAVNOBIH-a, jul 1944.

3034cc177b

“Riječ omladine”, 20. juni 1944. ” Živio prvi bosanskohercegovački parlament”.

e35d686271

Delegati Drugog zasjedanja ZAVNOBIH-a u šetnji kroz Sanski Most, jul 1944.

5ba5717ad9

Deklaracija Drugog zasjedanje ZAVNOBIH-a o pravima građana Bosne i Hercegovine, politička povelja, koja sa ostalim odlukama ZAVNOBIH-a predstavlja osnovu budućeg federalnog ustava.

de0c419c3a

Odluka Predsjedništva ZAVNOBIH-a o sazivanju Trećeg zasjedanja ZAVNOBIH-a za 26. april 1945

29e516096c

Dvorana fiskulturnog doma za vrijeme održavanja Trećeg zasjedanja ZAVNOBIH-a u Sarajevu, 26-28. aprila 1945.

e208d98e5c

Građani Sarajeva, pred zgradom Fiskulturnog doma, u kojoj je održano Treće zasjedanje ZAVNOBIH-a, pozdravljaju formiranje prve Vlade Federalne Bosne i Hercegovine.

e4987b0051

Veliki predizborni miting održan u Sarajevu 5. novembra 1945. Ostaci starih snaga u zemlji i emigrantski krugovi na zapadu, preduzimali su niz akcija kako bi onemogućili provođenje izbora. Međutim, sve to nije moglo da zaustavi težnje narodnih masa da ostvare i ubrzaju proces učvršćenja tekovina oslobodilačke borbe. Društvene promjene u Jugoslaviji bile su isuviše radikalne da bi ih građanske snage mogle osujetiti. Izbori su to, na kraju i potvrdili.

ced3b92722

“Oslobođenje”, organ NOF-a Bosne i Hercegovine, krajem aprila 1945, najveći dio svog prostora posvetio je Trećem Zasjedanju ZAVNOBIH-a.

1538a85454

Prva vlada Federalne Bosne i Hercegovine, obrazovana 28. aprila 1945. Konačno dovršenje državne organizacije Bosne i Hercegovine ozakonjeno je odlukama Trećeg zasjedanja ZAVNOBIH-a, obrazovanjem prve Vlade Bosne i Hercegovine i usvajanjem Ustava Narodne Republike Bosne i Hercegovine 31.decembra 1946.

b5e9e1c381

c4b3818216

Prvi ustav Narodne republike Bosne i Hercegovine sa potpisima članova Prezidijuma Ustavotvorne skupštine NRBiH, usvojen 31.decembra 1946.

Izvor: Muzej II zasjedanja AVNOJ-a, Jajce

Rejting

  • 10
  • 8
  • 10
  • 10
  • 10
  • 9.6

    Score

Korisnička ocjena: 0 ( 0 Glasova )Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.