BIHAĆVIJESTI

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE KOLEGIJA GRADSKOG VIJEĆA BIHAĆ

Obzirom na aktuelna dešavanja u vezi sa migrantskom krizom, Kolegij GV Bihać je na svojoj redovnoj sjednici održanoj 22. 10. 2018. godine razmatrao ovu situaciju u cilju analize mogućih mjera i pravaca djelovanja Gradskog vijeća Bihać u cilju ublažavanja i prevazilaženja iste.

Kako su se proteklih dana, tokom opravdanih protesta naših građana, povremeno mogli čuti zahtjevi za vanrednim održavanjem sjednica kako Skupštine USK, tako i GV Bihać, kolegij je zaključio da još uvijek kod građana postoje nepoznanice i dileme u pogledu nadležnosti za rješavanje ovog problema.

Iz tih razloga kolegij je zaključio da je u ovom trenutku organizovanje konferencije za medije najprimjereniji način za informisanje građana u svrhu razumijevanja faktičkog stanja.
Obzirom da je do sada više puta konstatovano da gradske vlasti Bihaća nemaju nikakve ovlasti u pogledu rješavanja ove situacije, a jedina obaveza Grada propisana Zakonom o principima lokalne samouprave F BiH i Statutom Grada Bihaća je analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema nadležnim organima za ova pitanja.

Imajući u vidu da je GV Bihać još 25.06.2018. godine, potpuno svjesno ozbiljnosti situacije i mogućih teških posljedica, održalo vanrednu sjednicu gradskog vijeća sa koje su proizašli jasni zaključci kojim se, između ostalog, od nadležnih traži poduzimanje konkretnih mjera.

Analizirajući tada donesene zaključke kolegij GV Bihać je zaključio da većina zahtjeva nije ispoštovana, kao ni najvažniji kojim se tražilo određivanje lokacije, odnosno otvaranje imigracionog centra, zbog kojeg su bihaćki gradski vijećnici i organizirali mirne proteste u Sarajevu.

Obzirom da Ministarstvo sigurnosti BiH često proziva lokalne vlasti da nisu ništa učinile na rješavanju migrantske krize, potpuno zanemarujući vlastitu odgovornost, ističemo da je Grad Bihać u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti, a shodno situaciji, interventno ustupio privremenu lokaciju za smještaj migranata u Borićima na kojoj Crveni križ Grada, uz saradnju sa svojim organizacijama viših nivoa, kao i uz pomoć međunarodnih organizacija obezbjeđuje ishranu migranata.

Kantonalna bolnica i Dom zdravlja Bihać u okviru svojih kapaciteta pružaju migrantima zdravstvenu zaštitu i brinu o higijensko-epidemiološkoj situaciji, dok Uprava policije MUP-a USK ulaže maksimalne napore da sigurnosnu situaciju drži pod kontrolom, unatoč činjenici da se ne provodi akcioni plan za rješavanje migrantske krize na državnom nivou, kojim bi se detaljno definisale mjere koje moraju poduzeti viši organi i jedinice lokalne samouprave, kao i obezbijediti uvjete za njihovo provođenje, što je isključiva nadležnost Vijeća ministara, odnosno Ministarstva sigurnosti BiH.
Bihaćki gradski vijećnici su stava da su Gradonačelnik i Gradsko vijeće poduzeli sve u okvirima svojih nadležnosti, te na vrijeme upozorili i tražili od nadležnih državnih organa, prije svega Vijeća ministara i Ministarstva sigurnosti da ispune svoje zakonske obaveze, te da su kojim slučajem zahtjevi GV Bihać ispoštovani, sigurno je da bi sada bili u puno povoljnijoj situaciji koja bi bila pod kontrolom i u sigurnosnom i u humanitarnom, kao i higijensko epidemiološkom smislu.
Nažalost, unatoč svemu što je poduzeto, moralo je doći do samoorganizovanja i mirnih protesta građana kako bi se napravile prve ozbiljnije aktivnosti na rješavanju migrantske krize.
Kolegij GV Bihać, zajedno sa Gradonačelnikom i gradskim vijećnicima podržava i ima razumijevanja za mirne proteste građana koji su sasvim logična reakcija na situaciju kada nadležne vlasti očigledno zanemaruju svoje zakonske obaveze, uz uvjet da se nezadovoljstvo izražava na miran i dostojanstven način, u granicama zakonski dopuštenog i bez ispoljavanja ksenofobije koja sigurno nije svojstvena niti je u duhu Grada Bihaća i njegovih građana.

Bišćani su i u najtežim ratnim i poratnim vremenima nedvojbeno dokazali svoju humanost i veliko srce, čemu svjedoči činjenica da je Grad Bihać u tom periodu prihvatio i zbrinuo ogroman broj izbjeglica, te postao i prvi otvoreni grad u BiH. Naša je ljudska i moralna obaveza pružiti pomoć migrantima, ali i da budemo odgovorni i spriječimo anarhiju i ugrožavanje sigurnosti naših građana.

Gradonačelnik i Gradsko vijeće izražavaju zahvalnost za požrtvovanost, veliko zalaganje i doprinos svih onih koji i pored nepostojanja uvjeta, u okviru svojih kapaciteta odgovorno rade na suzbijanju posljedica ove krize, počev od građana, međunarodnih organizacija, organizacija Crvenog križa svih nivoa, zdravstvenih radnika, te angažman Uprave policije USK-a, koji i u ovakvim uslovima daju svoj maksimum.

Kolegij GV Bihać, Gradonačelnik i gradski vijećnici, imajući u vidu da stalno povećavanje broja ilegalnih imigranata i nadolazeći zimski period prijeti humanitarnom i sigurnosnom katastrofom, zahtjevaju od nadležnih državnih organa i institucija, da hitno poduzmu mjere koje će dovesti do stavljanja pod kontrolu ove krizne situacije, kako bi smo zaštitili i svoje građane i one koji privremeno borave u našoj zemlji.

Zbog navedenog, još jednom tražimo od državnih organa, prije svega Vijeća ministara, kao i Ministarstva sigurnosti BiH, hitno poduzimanje konkretnih mjera koje će dovesti do adekvatnog rješenja krize sa kojom se susreće prije svih Grad Bihać i USK, od kojih je, uz već usvojeni Zaključak Gradskog vijeća, najhitnije poduzeti sljedeće:

– Hitno uspostavljanje, nadzor i kontrola od strane Ministarstva sigurnosti, specijalizirane ustanove za prihvat stranaca odnosno imigracijski centar u skladu sa Zakonom o strancima, koji će biti van urbanog područja Grada Bihaća i kapaciteta koji odgovara broju ilegalnih migranata koji borave na USK-a, sa mogućnosti proširenja u zavisnosti od razvoja situacije;

– Hitno pružiti pomoć i uz koordinaciju obezbijediti dovoljan broj i stalno prisustvo pripadnika policije kako bi se obezbijedilo sprovođenje Zakona o strancima i Zakona o azilu;
Obzirom da već sada broj ilegalnih migranata na USK-a premašuje trenutne kapacitete i mogućnost njihovog prihvatljivog načina zbrinjavanja i da se njihov broj rapidno povećava, u cilju rasterećenja i smanjenja pritiska na kanton, hitno predvidjeti otvaranje imigracionih centara van područja USK;

– Grad Bihać, kao jedinica lokalne samouprave će kao i do sada u skladu sa svojim kapacitetima nastaviti pružati svu potrebnu pomoć i poduzimati aktivnosti na rješavanju migrantske krize u okviru propisanih mjera od strane nadležnih državnih organa;

– Kao najdjelotvorniju, najefikasniju i najekonomičniju mjeru, hitno poduzeti aktivnosti za vandrednim podizanjem stepena obezbjeđenja državne granice, kako bi se broj ilegalnih prelazaka sveo na što je moguće manju mjeru.

GRAD BIHAĆ

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Back to top button