BIHAĆVIJESTI

U petak 19. marta 2021. održati će se 6. sjednica GV Bihać

U gradskoj vijećnici u petak 19. marta 2021. godine sa početkom u 9:00 sati održati će se 6. sjednica GV Bihać. Dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

1. a) Nacrt Budžeta grada Bihaća za 2021.godinu
b) Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta grada Bihaća za 2021. godinu
2. Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Ostrvica i Toplica
3. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu korištenja plovila na rijeci Uni
4. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje podzemne niskonaponske mreže „Dom Kulture“ Grad Bihać, u korist JP
„Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
b)Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV „Vodovod Privilica“ sa kablovskim dalekovodom i dalekovodnim AB stubom, Grad Bihać u
korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnine označene kao k.č. broj 5689/4 „Ograda“ Oranica njiva 3. klase, površina 25 m k.o. BihaćGrad u svrhu izgradnje transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV „Prekounje 2“ u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
5. Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Bihać za period od 01.01.-31.12.2019. godine
6. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać za 2019. godinu
7. Prijedlog Rješenja o prestanku članstva članovima predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Aerodrom Bihać“d.o.o. Bihać i imenovanju članova predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP“Aerodrom Bihać“d.o.o. Bihać
8. Prijedlog Rješenja o prestanku mandata članu savjeta Mjesne zajednice Centar i o imenovanju člana savjeta Mjesne zajednice Centar
9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać o rasporedu neto dobiti JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać za 2019. godinu
10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na cijene povjerenih komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu
11. a) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovnih prostorija d.o.o. „Opal Comerce“ Bihać
b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovnih prostorija JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Bihać
c) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovnih prostorija Udruženju djece i omladine oboljele od dijabetesa USK-a

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Back to top button