BIHAĆKorona virusVIJESTI

Odluka o posebnom režimu rada gradske uprave Bihaća

S ciljem provođenja odluka i naredbi Kriznog štaba F BiH, Kriznog štaba USK-a i Ministarstva zdravlja i socijalne politike USK-a, Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća donio je danas Odluku o posebnom režimu rada gradske uprave Bihaća u periodu opasnosti od širenja koronavirusom COVID-19.

Ovom odlukom uređuje se rad Gradske uprave Bihać na način da:

1. Obustavlja se rad sa građanima/strankama u Gradskom organu uprave, osim Centra za pružanje usluga građanima
2. Radno vrijeme Centra za pružanje usluga građanima skraćuje se i počinje u 8:00 sati i traje do 12:00 sati
3. Mole se građani da dolaze samo u hitnim i neodložnim slučajevima, jer će se ograničiti broj stranaka/građana koji mogu istovremeno boraviti u Centru za pružanje usluga građanima
4. Na ulazu u zgradu biti će postavljen stol sa dezinfekcionim sredstvom i svima će biti naložena dezinfekcija ruku prije ulaska u zgradu.
5. Terenski rad biti će prilagođen mjerama hitnosti i nužnosti i biti će reduciran u vremenu mogućeg širenja zaraze.
6. Vjenčanja će u službenoj prostoriji do daljnjeg moći se obavljati samo uz prisustvo bračnih drugova i svjedoka. Izlazak matičara van službenih prostorija do daljnjeg se neće moći ugovoriti.
7. Sve zakazane rasprave se odgađaju do daljnjeg, osim onih koje zbog hitnosti ne trpe odgađanja o čemu će stranke biti blagovremeno obaviještene i iste će se voditi u Salonu za vjenčanje.
8. Ova Odluka će se usklađivati prema naredbama Kriznih štabova i nadležnih institucija.
9. Ova Odluka je obavezujuća i za Gradsko pravobranilaštvo, javne ustanove čiji je osnivač Grad Bihać i Turističku zajednicu Grada Bihaća.

10. Ukoliko postoji potreba građana za hitnim i prioritetnim uslugama možete se boratiti na slijedeće brojeve telefona i email adrese:

Kabinet gradonačelnika
Dijana Bišćević
Tel: 037/229-601
E-mail: dijana.biscevic@bihac.org

Sekretar Gradskog organa uprave
Sinha Kurbegović
Tel: 037/229-604
E-mail: sinha.kurbegovic@bihac.org

Služba za stručne i zajedničke poslove
Edin Kulenović
Tel: 037/229-606
E-mail: edin.kulenovic@bihac.org

Služba za urbanističko planiranje i građanje
Suvad Tutić
Tel: 037/229-682
E-mail: suad.tutic@bihac.org

Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša
Jasmin Stambolija
Tel: 037/229-637
E-mail: jasmin.stambolija@bihac.org

Služba za inspekcijske poslove
Suvad Tutić
Tel: 037/229-615
E-mail: suvad.tutic@bihac.org

Služba za budžet i trezor
Jasmina Ćoralić
Tel: 037/229-650
E-mail: jasmina.coralic@bihac.org

Služba za imovinsko-pravne poslove i katastarske poslove – po ovlaštenju Zlatan Topić
Tel: 03/229-662
E-mail: dzenata.zupa@bihac.org

Centar za pružanje usluga građanima
Alisa Mahmutagić
Tel: 037/229-631
E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
– po ovlaštenju Dario Jurić
Tel: 037/229-649
E-mail: dario.juric@bihac.org

Služba za internu reviziju
Damir Đug
Tel: 037/229-681
E-mail: damir.djug@bihac.org

Služba za lokalni ekonomski razvoj
Nijaz Lipovača
Tel: 037/229-629
E-mail: nijaz.lipovaca@bihac.org

Služba za stručne poslove Gradskog vijeća Bihać
Zlata Ibrahimpašić
Tel: 037/229-607
E-mail: zlata.ibrahimpasic@bihac.org

Služba civilne zaštite
Fuad Dedić
Tel: 037/226-134
E-mail: fuad.dedic@bihac.org

Gradsko pravobranilaštvo
Kemal Redžić
Tel: 037/226-402
E-mail: kemal.redzic@bihac.org

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Back to top button