BIHAĆVIJESTI

Usvojen Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu

Sa 20 glasova za i sedam protiv vijećnici GV Bihać usvojili su danas Nacrt Budžeta Grada Bihaća koji iznosi 41.733.393,00 KM. Najvažniji dokument Grada Bihaća usvojen je nakon opsežne rasprave u kojoj su vijećnici iznosili svoje pohvale i kritike kada je u pitanju Nacrt Budžet za 2019. godinu.

„Ovo jeste najvažniji politički i ekonomski dokument ali to ne znači da se oko njega trebamo lomiti. Budžet je koncipiran onako kako mi to možemo podnijeti kao lokalna zajednica koja je u prošlosti imala problema sa financijama. Uradili smo u protekle dvije godine značajne uštede, vratili 10 miliona KM dugova i stvorili pretpostavke da na godišnjem nivou investiramo oko 2 miliona KM za infrastrukturne projekte „- istakao je gradonačelnik Šuhret Fazlić. 

Kako je u uvodnom obraćanju istakla Jasmina Ćoralić, šef Službe za financije i budžet, očekivni porezni prihodi za 2019. godinu iznose 11.701.069,00 KM, očekivani nivo neporeznih prihoda 12.456.302,00 KM, dok tekuće potpore od ostalih nivoa vlasti su 1.084.100,00 KM. 

Tekući rashodi predstavljaju rashode putem kojih se finansira rad Gradskog vijeća, Jedinstvenog gradskog organa uprave, Gradskog pravobranilaštva, JU Centra za socijalni rad, te JU Zavod za prostorno uređenje, te tekući i kapitalni grantovi JP RTV Bihać, JU Kulturni centar, JU Gradska galerija, JU za sport, odmor i rekreaciju. Sredstva za tekuće rashode za 2019. godinu su planirana u iznosu od 19.348.813,00 KM ili 46,36% ukupnog Budžeta.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu 9.534.660,00 KM, u ukupnim budžetskim izdacima učestvuju sa 22,85 %. Najveće učešće u istim ima stavka „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ u gradu sa iznosom od 8.321.829,00 KM, od čega se iznos od 4.082.681,00 KM odnosi na finansiranje Programa JU Zavod za prostorno uređenje, tj. nove investicije u Gradu Bihaću.

Na današnjoj sjednici vijećnici su usvojili Odluku o privremenom financiranju Grada Bihaća u prva tri mjeseca 2019. godine koje je utvrđeno u iznosu 4.912.300,00 KM.

GRAD BIHAĆ

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Back to top button