BIHAĆVIJESTI

Utorak 24. decembra 2019. god. 45. sjednica Gradskog vijeća Bihać

U utorak 24. decembra 2019. godine u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati održati će se 45. sjednica Gradskog vijeća Bihać. Vijećnici će u okviru dnevnog reda raspravljati o slijedećim tačkama:

1.a) Prijedlog budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu

2. Prijedlog Programa rada i finansijskog plana JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2020. godinu sa:
a) Prijedlogom Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošenje za 2020. godinu
b) Prijedlogom Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
c) Prijedlogom Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2020. godinu
d) Prijedlogom Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2020. godinu

3. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje transformatorske stanice TS 20(10) 0,4 „Ceravci 1. nova“- grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnostiu svrhu izgradnje niskonaponske mreže „ Čavkići 2“ u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

4. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Klokot i Privilica

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim parkiralištima na području grada Bihaća

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prenos Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu „Podići- Međudražje“ sa privatnog društva „HORIZONT“ d.o.o Bihać na privredno društvo „HC-ING“ d.o.o. Bihać

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utrošku sredstava namijenjenih za poljoprivredu na području grada Bihaća.

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora

9. Prijedlog Odluke o podizanju spomen obilježja Petom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine

10. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Ceravci I“ za područje F – uvođenjem nove mikrolokacije „F 1“

11. Izvještaj o implementaciji ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području grada Bihaća za period 2018 – 2019. godine

12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kolegija Gradskog vijeća Bihać

13. Zaključak o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju na kraći period članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Bihaća

GRAD BIHAĆ

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Back to top button