BihaćVijesti

Utorak 24. decembra 2019. god. 45. sjednica Gradskog vijeća Bihać

U utorak 24. decembra 2019. godine u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati održati će se 45. sjednica Gradskog vijeća Bihać. Vijećnici će u okviru dnevnog reda raspravljati o slijedećim tačkama:

1.a) Prijedlog budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu

2. Prijedlog Programa rada i finansijskog plana JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2020. godinu sa:
a) Prijedlogom Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošenje za 2020. godinu
b) Prijedlogom Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
c) Prijedlogom Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2020. godinu
d) Prijedlogom Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2020. godinu

3. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje transformatorske stanice TS 20(10) 0,4 „Ceravci 1. nova“- grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnostiu svrhu izgradnje niskonaponske mreže „ Čavkići 2“ u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

4. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Klokot i Privilica

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim parkiralištima na području grada Bihaća

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prenos Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu „Podići- Međudražje“ sa privatnog društva „HORIZONT“ d.o.o Bihać na privredno društvo „HC-ING“ d.o.o. Bihać

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utrošku sredstava namijenjenih za poljoprivredu na području grada Bihaća.

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora

9. Prijedlog Odluke o podizanju spomen obilježja Petom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine

10. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Ceravci I“ za područje F – uvođenjem nove mikrolokacije „F 1“

11. Izvještaj o implementaciji ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području grada Bihaća za period 2018 – 2019. godine

12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kolegija Gradskog vijeća Bihać

13. Zaključak o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju na kraći period članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Bihaća

GRAD BIHAĆ

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Back to top button