BIHAĆVIJESTI

Gradsko vijeće Bihać usvojilo Prijedlog Odluke o finansiranju troškova prevoza učenika srednjih škola

Na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Bihać usvojen je Prijedlog Odluke o finansiranju troškova prevoza učenika srednjih škola u Gradu Bihaću za 2022. godinu. Za realizaciju ove Odluke u Budžetu Grada Bihaća za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 150.000 KM.

Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici, kriteriji i način finansiranja troškova javnog prevoza redovnih učenika srednjih škola, sa prebivalištem na području grada Bihaća, u periodu februar-juni, te septembar-decembar 2022. godine, pravo na finansiranje troškova prevoza određenih kategorija učenika srednjih škola, uslovi za sticanje i prestanak prava na finansiranje troškova prevoza određenih kategorija učenika srednjih škola, nadležnost i postupak za priznavanje i prestanak prava na finansiranje troškova prevoza određenih kategorija učenika srednjih škola, finansiranje troškova i druga pitanja od značaja za finansiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća u troškovima prevoza učenika srednjih škola.

Kako je istaknuto tokom rasprave u decembru 2017. godine Gradsko vijeće je donijelo Odluku o finansiranju troškova prevoza učenika srednjih škola u Gradu Bihaću a isto je nastavljeno i Odlukom za 2019, 2020. i 2021. godinu. Cijeneći i dalje da je prisutna teška ekonomska situacija u državi, novom odlukom nastavilo se finansiranje prevoza učenika srednjih škola u 2022. godini.

Troškovi za prevoz đaka u 2018. godini iznosili su 288.859, 00 KM, u 2019. godini 182.064,80 KM, u 2020. godini 54.526,00 KM, dok su u 2021. godini isti iznosili 71.005,00 KM.

Pravo na finansiranje troškova prevoza imaju samo učenici srednjih škola čija je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta sjedišta škole najmanje 5 kolometara, a pripadaju jednoj od slijedećih kategorija:
a) djeca bez roditeljskog staranja,
b) djeca čija oba roditelja nemaju primanja po bilo kom osnovu bez obzira na broj djece,
c) djeca sa invaliditetom,
d) djeca roditelja koji se sami staraju o djetetu, roditelja bez primanja ili primanja koja ne prelaze iznos jedne prosječne neto plate isplaćene u u F BiH u posljednja 3 mjeseca, a prema zvaničnim podacima objavljenim u Federalnom Zavodu za statistiku,
e) ukoliko u porodici ima jedan učenik srednje škole, a primanja u domaćinstvu po bilo kom osnovu ne prelaze iznos jedne prosječne neto plate isplaćene u F BiH u posljednja 3 mjeseca, a prema zvaničnim podacima objavljenim u Federalnom Zavodu za statistiku, ostvaruje pravo na subvenciju troškova prevoza,
f) ukoliko u porodici ima dva ili više učenika srednje škole, a primanja u domaćinstvu po bilo kom osnovu ne prelaze iznos 1,5 prosječne neto plate isplaćene u F BiH u posljednja 3 mjeseca, a prema zvaničnim podacima objavljenim u Federalnom Zavodu za statistiku, pravo na subvenciju troškova prevoza ima drugo, treće i više djece.

Djeca sa invaliditetom imaju pravo na subvenciju troškova prevoza bez obzira na udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta sjedišta škole.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Back to top button