OVAKO RADE GAĆANI ZA SVOJE DOBRO: TRANSPARENTNO, OTVORENO, JAVNO, ČASNO, POŠTENO…

Ne čekajući ničiju milostinju, ili pak kad će im nešto pasti sa neba, Gaćani su, svjesni činjenice da sami sebi najviše mogu pomoći, prije par mjeseci započeli korisnu i vrijednu priču, ili bolje rečeno više njih, od kojih su mnoge dobile svoj epilog, a kako najavljuju, naredu su i nove.

Naime, riječ je o mnogobrojnim vrijednim projektima od interesa za mjesnu zajednicu i sve njene mještane, a koje isti finansiraju vlastitim novcem.

Krenuli su stopama Vikićana, mada su Vikićani trenutno u nekoj vrsti privremene apstinencije, ne zbog zamora, već iz opravdanih i razumljivih razloga o kojima ćemo neki drugi put. Vikićani su također odradili mnogo vrijednih projekata, samofinansirajući, ili sufinansirajući ih, od kojih su neki u toku, a neke još planiraju.

Kada se radi otvoreno, transparentno, javno, časno i pošteno, sa iskrenim namjerama, a tako rade Gaćani, sve se može postići i svaki projekat završava sa uspjehom.

Evo kako to izgleda i u stvarnosti, kada predsjednik Savjeta MZ Gata polaže račune svojim mještanima, pa neka nam svima posluži za primjer

“Poštovani mještani Gate radi transparentnosti objavljujemo spisak naših mještana koji su financijski učestvovali u projektu uređenja platoa kod turbeta na V. Pećini i ostali koji su prethodili ovom i nakon njega.
1. Mustafa Felić 500 eura
2. Ideal Bau gmbh 500 eura
3. Mesud Fatkić 500 eura
4.Almir Huškarić 200 e
5. Reita Huškarić 200 e
6. Almin Huškarić 200 e
7.Alisa Huškarić 200 e
8. Kenan Huškarić 200 e
9. Fadil Mahmutović 200 e
10. Ibrišim Felić 200 e
11. Huse Huškarić 200 e
12. Rasim Mušić 200 e
13.Ramiz Huškarić 100 e
14.Samir Huškarić 100 e
15. Halil Hodžić 100 e
16. Hadis Zolić 100 e
17. Huse Felić 100 e
18. Juso Felić 100 e
19.Enes Bešlija 100 e
20. Husnija Balić (huća) 100 e
21.Sanel Fatkić 50 e
22.Haro Huškarić 50 e
23.Senad Samardžić 50 e
24. Edin Mahmutović 50 e
25. Fetulah Sorgen 30 e
26. Zamo Felić 200 km.
27. Asmir(Juso) Felić 100 km
28. Šaban Harbaš 100 km
29.Meho(Hasan) Mušić 100 km
30.Mirsad Abdijanović 50 km
31. Edin Felić (peda) 50 e
32.Pašo Felić 100 e
33. Hasan(Hasib) Keškić 600 km
34.Muhamed Felić (hadžija) 100 km
35.Alija Felić (hadžija) 100 km
36. Ramo Fatkić 50 km
37. Ibro Delić 80 km
38. Osme Mušić 100km
39.Ismet Pašić 100e
40. Edo Mušić 15 e
41.Osman ( Omer) Mušić 50 e
42.Ismet Šahinović 50 km
43. Safeta Balić 50km
44. Gospe Felić 50 km
45.Hasnija Felić 50 km
46. Nihad Mušić 100km
47. Hamo Felić 50 km
48. Mujo Balić 100e
49. Ramo(Omer) Mušić 50e
50.Huse(Husein)Mušić 100e
51.Haro Felić 50e
52. Ale Huškarić 200e
53. Šabo(Meho) Mušić 100km
54. Mehmed(Smail)Felić 20e
55. Safet Mahmutović 50 km
56.Refik Mahmutović 50 e
57. Halim Mahmutović 100km
58.Hamo(Mehe)Balić 100km
59.Fikret Bajramović 50 km.
60.Hasan Pašić 800 km
61 Izet Babić ( donacija jagnje za kovgrad radnike)

UKUPNO : 13344 KM

Treba naglasiti da su braća Fikret Felić i Jusuf Felić prije ove akcije o svom trošku i sa svojom familijom poravnali ,nasuli,i ugradili ivičnjake te napravili natkrov na platou za klanjanje dženaze.Samim tim smatramo ih najzaslužnijim za pokretanje ove priče na V.Pećini i od srca im se zahvaljujemo.

UTROŠENA SREDSTVA PO REDOSLJEDU:
1. Ograda na izvoru V. Pećine , ograda oko turbeta 400 km
2. Korito materijal 200 km
3. Boja za nišane i korito 200 km
4. Table sa natpisom 10 kom. 150 km
5. Džamija Mala peć 300 km.(boja ,četke,valjci )
RASHOD : 1250 KM

Plato V.Pećine :
1. asvaltiranje i priprema za asvalt 7500 km (izvođač KOVGRAD Bužim)
2. Čempresi 640 km
3. Rasvjeta 265 km
4. Iskopi,nasipni materijal,cijevi i polaganje odvodnih cijevi 1660 km (izvođač Fikret Mahmutović)
5. ishrana izvođača radova Kovgrad 73 km

RASHOD: 10138 KM

Ukupno utrošeno za sve radove : 11388 km

Na stanju kod predsjednika savjeta MZ Gata imamo : 1956 km, koje smo planirali utrošiti za uređenje odvodnih kanala na V. Pećini a zbog osiguranja uređenog platoa , usljed velikih poplava na pećini.Te nastavak izgradnje Mlina ako bog da.

HVALA SVIM MJEŠTANIMA KOJI SU UČESTVOVALI BILO KAO DONATORI ILI SVOJIM RADOM U OVIM AKCIJAMA”

Predsjednik Savjeta MZ Gata
Hasan Pašić

Rejting

  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10

    Score

Korisnička ocjena: 0 ( 0 Glasova )Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.